Testing

OCTOBER
 • PSAT - October 13th
 • School Day SAT - October 13th
 
DECEMBER
 • English 1 EOC Retest - December 7th
 • Algebra 1 EOC Retest - December 8th
 • Biology EOC Retest - December 8th
 • US History EOC Retest - December 8th
 • English 2 EOC Retest - December 9th
 
MARCH
 • School Day SAT - March 23rd
 
APRIL
 • English 1 EOC - April 5th
 • English 2 EOC - April 7th
 
MAY
 • Algebra 1 EOC - May 3rd
 • Biology EOC - May 4th
 • US History EOC - May 5th